top of page

Slovenski arhetipi - junaki, ki to niso in trpeče ženske

Nezavedna kolektivna energija slovenskega naroda je še eno precej neraziskano področje. Arhetipi so del tega nezavednega in določajo tudi to k čemu stremimo ter kaj nas podpira.

Kaj sploh je kolektivno nezavedno?


Koncept kolektivnega nezavednega je sredi 19. stoletja predlagal Carl Jung, ustanovitelj analitične psihologije. Na splošno se nanaša na dimenzijo, ki presega zavest in je skupna izkušnjam vseh ljudi. Gre za koncept idej, vzorcev čustvovanja in razmišljanja, ki so skupni vsem ljudem in jih poznamo kot arhetipe. Je kot nekakšna skupna platforma iz katere črpajo vsi pripadniki neke skupnosti in se je razvijala v dolgem časovnem obdobju. Del tega so miti, pravljice in predvsem ustna izročila, ki prehajajo iz roda v rod.


V družbenem smislu je zunanji izraz tega nezavednega kultura. O kulturi se običajno ne sprašujemo, šele v primerjavi z drugo kulturo pa prepoznamo, da lahko obstajajo razlike v veščinah, znanjih in sprejetih načinih vedenja v družbi. Kultura določa, kako pripadniki družbe razmišljajo in čutijo, usmerja njihovo delovanje in določa njihov pogled na življenje. Kultura je način življenja članov neke družbe, zbirka idej in navad, ki se jih njeni člani naučijo v procesu vzgoje in se prenašajo iz generacije na generacijo. Če pripadate neki družbi, ste neizogibno del njene kulture.


Tako kot ima posameznik svoje nezavedno, ima tudi družba svoje nezavedno. Za področje nezavednega velja, da je potlačeno, da ni vidno na prvi pogled, hkrati pa nas usmerja in deluje brez, da bi se tega zavedali. Spada v kategorijo: TAKO PAČ JE.


Del kolektivnega nezavednega so torej arhetipi, miti in pravljice in Slovenci tukaj nimamo svetlih vzorov. Naše junake je mogoče našteti na prste ene roke – tudi, če nam kakšen prst manjka!

Kralj Matjaž, Peter Klepec in Martin Krpan


Junak je moralno, fizično in/ali intelektualno nadpovprečna oseba in prav zato za tiste, ki se z njimi poistovetijo, privlačen, vabi k poistovetenju in vleče z zgledom.


Zgoraj omenjeni trije so v tej kategoriji. Recimo. Martin Krpan je sicer junak umetne pripovedke, ki je ponarodel že ob izidu leta 1858. Slovenci smo ga vzeli za svojega, ker je bil močan in iznajdljiv.