top of page

Obžalovanje preteklosti je lahko motivacija za prihodnost

Obžalovanje je del človeške izkušnje. Vsak človek najde v življenju stvari, ki jih obžaluje, saj vsi delamo napake ali bi kakšno stvar v preteklosti radi spremenili, če bi imeli to možnost. Razlika je v tem, kako se s tem obžalovanjem soočimo in kaj se iz napak naučimo ter kako to integriramo v naše delovanje v prihodnosti.

Nerazrešena obžalovanja postanejo del naše zgodbe o nas samih, ki si jo govorimo ter s tem ustvarjamo sliko o sebi. O naših obžalovanjih običajno ne razlagamo ljudem okoli sebe, saj so velikokrat povezana z občutki sramu in krivde. Da bi se odkupili sebi ali drugim, s katerimi je obžalovanje povezano, se lahko poslužimo samo-kaznovanja ali se skušamo nekako odkupiti, dobiti odpuščanje ali odrešitev, ki bi nas odvezala našega »greha«.


Kadar ne naslovimo obžalovanja, ko se ne poslužimo aktivnega načina za pridobitev odpuščanja, to vodi v slabo samo podobo, pasivnost in nezmožnost premika naprej v življenju, ker se ustvarja strah pred ponovitvijo napake v prihodnosti. Lahko pa nam prav obžalovanje služi kot motivacija, da nekaj spremenimo ter v izogib ponovitvi v prihodnosti izboljšamo ali popravimo napako iz preteklosti.


Avtor, producent, raziskovalec človeške psihologije in nekoč glavni pisec govorov za Al Gora, Daniel Pink je naredil raziskavo v katero je zajel 16.000 ljudi iz 105 držav ter jih spraševal o obžalovanju. Raziskava je bila podlaga z njegovo knjižno uspešnico Moč obžalovanja: kako nas pogled nazaj pomaga premakniti naprej. Ugotovil je, da lahko obžalovanje razdelimo v štiri kategorije:


Osnovno obžalovanje

Obžalovanje, ko nečesa nismo naredili oziroma se dovolj potrudili in nas v sedanjosti na to spomni zdravje, prazen bančni račun ali stagniranje na poklicnem področju. Ko smo v preteklosti imeli priložnost pa se nismo potrudili. Vse kar je povezano z načrtovanjem, malce več vloženega truda in gradnji neke osnovne stabilnosti ali podlage.


Na primeru zdravja je to najbolj očitno, ko po desetletju neskrbi za prehrano in gibanje oseba dobi diagnozo, ki bi se ji zlahka izognila, če bi v preteklosti malo bolj pazila kaj je ali se vsaj enkrat na teden premigala na svežem zraku